Logo

Projecten Lijst

Icon

Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

01. Rolduckerveld, Samen naar de toekomst

Icon

Regionale centrumfunctie Heerlen

In uitvoeringsfase

02. Centrumontwikkeling Heerlen - Central Park en Landsfort Herle

Icon

Voorzieningen en Retail

Afgerond

03. Integraal Dorp Ontwikkelings Plan (Idop) Bocholtz

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

04. Versterken aanpak 'Kansrijke Start' door inzet van een kwartiermaker en een projectleider met heel Parkstad Limburg als werkgebied.

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

05. Praktijkverklaring 'mensontwikkelbedrijven'

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

06. Gezonde Basisschool van de Toekomst RK Basisschool Langeberg in Brunssum

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

07. Gezonde Basisschool van de Toekomst, Titus Brandsma school in Brunssum

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

08. Gezonde Basisschool van de Toekomst De Vlieger in Hoensbroek

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

09. Gezonde Basisschool van de Toekomst De Schatgraver in Landgraaf

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

10. Gezonde Basisschool van de Toekomst OBS Wereldwijs in Landgraaf

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

11. Gezonde Basisschool van de Toekomst OBS Harlekijn in Landgraaf

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

12. Gezonde Basisschool van de Toekomst De Steltloper in Kerkrade

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

13. Gezonde Basisschool van de Toekomst OBS De Schatkist in Kerkrade

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

14. Gezonde Basisschool van de Toekomst / Verlengde Schooldag De Horizon in Heerlen

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

15. Sprincplank

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

16. Woow te Heerlen (Wijk GMS)

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

17. Werk in de Wijk te Hoensbroek, Heerlen

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

18. Leren binnen het Wijkbedrijf Brunssum Noord

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

19. Leren locatie Holz te Kerkrade

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

In uitvoeringsfase

20. Project WIJ(K) in Landgraaf

Icon

Sociaaleconomische structuurversterking

Afgerond

21. Vie, regionaal kenniscentrum voor vitaliteit, gezondheid en bewegen te Kerkrade

Icon

Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

22. De Oude Egge, Brunssum

Icon

Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

23. De Voorzieningenwijzer - Parkstadbreed

Icon

Wonen & Leefbaarheid

Nog niet gestart

24. Aanpak Saffierflat als onderdeel binnen wijkgerichte benadering wijk GMS te Heerlen

Icon

Wonen & Leefbaarheid

Nog niet gestart

25. Mini Saffiertjes, verbetering woon- en leefkwaliteit in de wijk GMS te Heerlen

Icon

Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

26. Schilterstraat, Simpelveld

Icon

Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

27. Woonarrangement, woningverbetering Lauradorp te landgraaf

Icon

Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

28. Inpondmakelaar Wonen ter ondersteuning woningcorporaties

Icon

Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

29. Transformatie Hoofdstraat West / Kastelenbuurt, Heerlen

Icon

Voorzieningen en Retail

In uitvoeringsfase

30. Buurtontwikkeling Oud Nieuwenhagen en winkelcentrum Op de Kamp te Landgraaf

Icon

Veiligheid

In uitvoeringsfase

31. Veilig Ondernemen Parkstad

Icon

Grensoverstijgend

Afgerond

32. ZL'EU (Zuid Limburg in Euregionale context)

Icon

Grensoverstijgend

Afgerond

33. Velocity grensoverstijgend e-bike deelsysteem

Icon

Grensoverstijgend

In uitvoeringsfase

34. Service Grensoverstijgende Arbeidsbemiddeling (SGA), pilot 'verbetering gegevensuitwisseling over de landsgrenzen heen'.

Icon

Grensoverstijgend

In uitvoeringsfase

35. Theatergrenzen overwinnen

Icon

Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

36. Transformatie Bleijerheide in Kerkrade

Icon

Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

37. De Slak, herontwikkeling van de wijk De Slakhorst in Heerlen

Icon

Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

38. Oud Nieuwenhagen (fase 2)

Icon

Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

39. Wijkaanpak Vrieheide, Heerlen

Icon

Wonen & Leefbaarheid

Nog niet gestart

40. Nuinhofwijk, Nuth

Icon

Voorzieningen en Retail, Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

41. Brunssum Centrum

Icon

Voorzieningen en Retail

In uitvoeringsfase

42. Voerendaal Centrum

Icon

Voorzieningen en Retail

In uitvoeringsfase

43. Stratenaanpak Parkstad Limburg

Icon

Grensoverstijgend

In uitvoeringsfase

44. GO Kit

Icon

Grensoverstijgend

Afgerond

45. Via Belgica

Icon

Grensoverstijgend

Afgerond

46. RWTH Campus

Icon

Grensoverstijgend

In uitvoeringsfase

47. Grensoverstijgend Geografisch Informatie Systeem (GIS)

Icon

Grensoverstijgend

Nog niet gestart

48. Parkstad-Aken, leerlingen ontdekken kansen bij de buren!

Icon

Grensoverstijgend

In uitvoeringsfase

49. Dit is Parkstad_Toeristische wervingscampagne

Icon

Grensoverstijgend

Nog niet gestart

50. International Deal MKB Parkstad

Icon

Grensoverstijgend

Nog niet gestart

51. Euregionale cultuurapp C-US

Icon

Grensoverstijgend

Nog niet gestart

52. Grensoverstijgend toekomstatelier Rijn-Maas

Icon

Grensoverstijgend

In uitvoeringsfase

53. Stimuleren grensoverstijgende samenwerking op gebied van digitalisering

Icon

Grensoverstijgend

In uitvoeringsfase

54. Green Solar Herzogenrath

Icon

Grensoverstijgend

In uitvoeringsfase

55. Energiepark Herzogenrath

Icon

Grensoverstijgend

Afgerond

Buitenring Parkstad

Icon

Grensoverstijgend

In uitvoeringsfase

Charlemagne

Icon

Grensoverstijgend, Regionale centrumfunctie Heerlen, Sociaaleconomische structuurversterking, Veiligheid, Voorzieningen en Retail, Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

IBA-Parkstad

Icon

Grensoverstijgend

Afgerond

Op pad in de grensregio met de app EUREGIO Grenstochten

Icon

Grensoverstijgend, Regionale centrumfunctie Heerlen, Sociaaleconomische structuurversterking, Veiligheid, Voorzieningen en Retail, Wonen & Leefbaarheid

In uitvoeringsfase

Stadsregio Parkstad Limburg

Icon

Voorzieningen en Retail

In uitvoeringsfase

Streetwise

Icon

Wonen & Leefbaarheid

Afgerond

SuperLocal - Super Circular Estate

Icon

Wonen & Leefbaarheid

Afgerond

WoonWijzerWinkel